Posts In Category

هیات میثاق با شهدا

آقای رضا فخاری مسئول فرهنگی ستاد کنگره فرماندهان، سرداران، امیران و هشت هزارشهید استان گیلان با حضور در موسسه آفتاب نهان به نقل خاطرات دوران جنگ پرداختند. ایشان همچنین بر لزوم کار برای …